Om Plecon…

Efter många givande år i olika roller inom olika företag i Jönköpingsregionen tog Erik steget till eget och grundade Plecon. Med en vision om att stärka projektledning i regionen och få dela med sig av sina erfarenheter.